זרעים

בעבר, החקלאי גידל את מזונו, ובסוף העונה דאג לשמור זרעים מהצמחים הטובים ביותר בכדי לזרוע בעונת הגידול הבאה. בצורה כזו החקלאים התאימו את הזרע לסביבת וצורת הגידול שלהם, וידעו איזה זרע לזרוע ומתי. זרעים אלו, מסוג "זרעים פתוחים" ו"זרעי מורשת", הינם זרעים יציבים גנטית השומרים את תכונותיהם מדור לדור.
כיום, מספר חברות זרעים מייצרות את הזרע עבור החקלאי. זרעים אלו הם לרוב מסוג "זרעי-מכלוא" שעברו השבחה והתאמה לגידול מתועש, אך אינם יציבים גנטית. בכדי לגדל צמחים זהים בכל עונה, החקלאי מחויב לקנות זרעים חדשים בכל שנה, ולמעשה תלוי בחברות הזרעים.
"זרעי קדם" מציעה "זרעים פתוחים" ו"זרעי מורשת" של מגוון צמחים, בכדי לאפשר גידול צמחים יציבם גנטית ושימור זרעים מדור לדור.

UA-87516702-1