kedemadmin

23 באוקטובר 2018
זרעים

הוראות זריעה

רוב הצמחים בגינת המאכל מתחילים את חייהם כזרע. אולם, אין דין זרע של עץ כדין זרע של חיטה. בכדי לגדל צמח בריא וחזק מומלץ להתחיל בתהליך […]
1 בדצמבר 2016
gardend

חקלאות עירונית

חקלאות עירונית הינה שם כולל לגידול מזון בעיר. בשונה מחקלאות מתועשת בה הדגש הוא על ייצור כמה שיותר יבול לשטח של גידול בודד, חקלאות עירונית מבוססת […]
UA-87516702-1